Vi har stor erfaring lige fra klubhold til elite- og olympisk niveau.

  • Vi tager hensyn til:
    • Hvordan kroppen fungerer biomekanisk og konditionsmæssigt
    • Hvordan der trænes
    • Hvordan sportsfolk lever, spiser, tænker og trives.

Skadede idrætsudøvere behandles og genoptrænes med den målsætning, at de på en ansvarlig måde hurtigst muligt kan udøve deres sport igen.